Hỗ trợ và tư vấn

Chà Đánh Bóng Sàn Đá

Các loại sàn đá do sử dụng lâu ngày và quá trình ma sát thường xuyên, bề mặt đá sẽ không giữ được độ sáng bóng tự nhiên